Jdi na obsah Jdi na menu
 


Domácí úkoly a info pro rodiče.

25. 6.  Zítra branný den - s sebou vhodné oblečení a obuv dle počasí, pláštěnku, propisku, svačinu, pití, ešus nebo zavírací misku na guláš a lžíci. Kdo nechodí na obědy a chtěl by guláš, přinese 28,- Kč a ešus se lžící. Postříkat repelentem proti klíšťatům. Konec kolem 12.00 hodin na Malvaňáku. Děti převedu ke škole.

 

24. 6.  Zítra olympijský den - sportovní oblečení a obuv dle počasí, svačinu, pití, čip, pláštěnku.  Výuka do 11.40 hod.

 

21. 6.  Zítra budeme ve škole. Kdo ještě nedonesl zkontrolované a opravené učebnice, nechť tak učiní zítra. S sebou penál, igelitovou tašku na výtvarné potřeby. Konec opět v 11.40 hodin.

 

20. 6.  Zítra přinést zkontrolované, popřípadě opravené všechny učebnice k odevzdání.

          Plán na zítra: V případě velkého tepla půjdeme na Malvaňák, když bude pršet, zůstaneme ve škole. S sebou penály. Konec opět v 11.40 hodin.

 

15. 6.  V pondělí jedeme na výlet. S sebou vhodné oblečení a hlavně obuv (půjdeme pěšky Dvořákovou stezkou do Nelahozevsi a zpět), velkou svačinu - obědy máme odhlášené, pití, kapesné, nějakou kapesní hru - karty, ,...(budeme čekat na jednotlivé posádky lodě - jen po 12 lidech)

           V ŽK mají děti rozepsané jednotlivé pracovní sešity.

 

14. 6.  Dnes není psací úkol.

           Prohlédnout dětem hlavy - opět výskyt vší, dokonce u nás ve třídě!

           Pro nemocné: Čj - uč. str. 194, 195, 196

                                   M - PS str. 42 / 1 a str. 43 / 4, 5

           Cena za pracovní sešity na příští rok činí 674,- Kč, které už vybíráme. Zítra si děti napíší rozpis jednotlivých PS.

 

13. 6.  Dnes není psací úkol.

           Do ŽK jsme si psali stručné informace k příštímu týdnu. Prosím, podepište. Děkuji.

           

11. 6.  Dnes není psací úkol.

          Čj - učit se na prověrku - pravopis (hlavně vyjmenovaná slova), slovní druhy, pád, číslo a rod podst. jmen, osoba, číslo a čas u sloves

          Pro nemocné: Čj - uč. str. 193 PAMATUJ SI! a cv. 6

                                      - procvičování základních skladebních dvojic

 

          Příští týden je týden Škola za školou. V pondělí pojedeme do Kralup - Dvořákova stezka - Marina - kdo bude mít zájem, projížďka lodí (50,- Kč) a zpět. Návrat mezi 13.00 - 14.00 hodin. Cena za autobus 50,- Kč.                                                    V úterý ZOO Ústí nad Labem - vstup 60,- Kč, autobus po vyúčtování. Návrat upřesním.

        Středa, čtvrtek a pátek toulky po okolí.

                               

                                                    8. 6.  Čj - uč. str. 196 / 14 - 4 věty z druhého článku - vyznačit základní skladební dvojici a ostatní skladební dvojice

         M - v pondělí prověrka - pamětné a písemné sčítání a odčítání do 1 000, násobení a dělení mimo obor násobilky (5,28, 81:3), zaokrouhlování, převody jednotek,rýsování kolmic, úseček dané délky, kružnic - s sebou kružítko, trojúhelník s ryskou!!!

         Pro nemocné: Čj - uč. str. 190 / 2, 191 / 3, 192 / 4, 5

                                 M - PS str. 52

                                 Prv - uč. str. 70 a 71

 

7. 6.  M - PS str. 39 a 40

         Prv - zítra závěrečná prověrka!!! str. 80-81 orientačně

         Pro nemocné: Čj - uč. str. 188 / 5 , str. 189 celá a str. 190 / 1

                                 M - PS str. 39, 40

                                    - procvičovat zaokrouhlování čísel

 

6. 6.  M - papír s písemným sčítáním - zkoušku nemusí dělat

         Čj - procvičovat slovní druhy, pád, číslo a rod u podst. jmen a osobu, číslo a čas u sloves

          Pro nemocné: Čj - uč. str. 183 -185 - Minulý čas

                                  M - procvičování převodů jednotek

 

5. 6.  Čj - uč. str. 183 / 4

         M - procvičovat převody jednotek délky, hmotnosti, objemu, času

         Prv - v pátek  závěrečná prověrka

         Pro nemocné: Čj - uč. str. 181-183 - čas budoucí

                                 M - PS str. 37 / 4 a str. 38 / 1, 2, 3

                                 Prv - uč. str. 68

                                 Písanka - str. 29

 

4. 6.  Dnes není psací úkol.

         Čj - uč. str. 180 - naučit se časovat sloveso BÝT v přítomném čase

         Pro nemocné: Čj - uč. str. 179-180 nahoře

                                 M - PS str. 37 / 2, 3

 

30. 5.  Čj - PS str. 75 / 2

           Zítra přinést na čtení svou knížku  - ne s jednotlivými pohádkami

           Pro nemocné: Čj - uč. str. 174-176 - Čas u sloves

                                   M - PS str. 36 / 18 + příklady na písem na písemné násobení

                                   Písanka - str. 27

 

29. 5.  Čj - uč. str. 174 / 3 do ČjD

           M - PS str. 36 / 17 dodělat

           Pro nemocné: Čj - uč. str. 173 / 1, 2 a str. 174 / 3

                                   M - procvičování písemného a pamětného násobení

                                      - PS str. 36 / 16, 17

                                  Prv - uč. str. 66 - Naše tělo

                                  Čítanka - str. 177-179

                                  Písanka - str. 26

 

28. 5.  Dnes není psací úkol.

           Čj - procvičovat pád, číslo a rod podst. jmen - zítra testík

           M - začali jsme písemně násobit jednociferným činitelem (pod sebou)

           Pro nemocné: Čj - uč. str. 167 / 14

                                   M - procvičování násobení pamětného a písemné násobení

 

25. 5.  Dnes není psací úkol.

           Čj - stále procvičovat pádové otázky a ptaní se jimi na podstatná jména

           Pro nemocné: Čj - uč. str. 166 / 11, 12, 13

                                   M - G - rýsování kružnice s daným poloměrem

                                   Prv - uč. str. 64-65

 

24. 5.  Čj - uč. str. 165 / 10 - slova napsat pod sebe a určit pád, číslo a rod

           M - procvičovat malou a velkou násobilku (45 .7)

           Pro nemocné: Čj - uč. str. 165 / 7, 8, 9

                                      - procvičování pádových otázek

                                  M - procvičování malé a velké násobilky

                                     - uč. str. 78 / 3, 5, 6 a str. 79 / 8

                                  Čítanka - str. 173-176

                                  Písanka - str. 25

 

23. 5.  Dnes není psací úkol

           Čj - procvičovat pádové otázky - ptát se na různá podstatná jména - dětem dělá problém použít správnou dvojicí otázek - např. do školy - do koho, čeho?

            M - procvičovat násobilku a dělení - u některých stále stejné

            Pro nemocné: Čj - uč. str. 163 / 5 a 164 / 6

                                    M - uč. str. 78 / 1

                                    Čítanka - str. 168-172

                                    Písanka - str. 23 nahoře

 

22. 5.  M - str. 35 /15 - kdo nestihl 

               - procvičovat dělení - zítra opět desetiminutovka

           Čj - naučit se zpaměti perfektně pádové otázky - uč. str. 164 (můžou si pomoci předložkami - bez, ke, vidím, o, s)

            Čítanka - str. 164 - naučit se jednu básničku nazpaměť do čtvrtka

            Pro nemocné: Čj - uč. str. 162-164

                                    M - PS str. 35 / 13, 14, 15

                                   Prv - uč. str. 64

                                   Čítanka - str. 164-168

                                    Písanka - str. 24

             Miky a Míša mají stále  u mě  fotografie!

 

21. 5.  Čj - uč. str. 161 / 5 - z 2. odstavce (Kvalitní vápenec...) vypsat podstatná jména pod sebe a určit číslo a rod

           Pro nemocné: Čj - uč. str. 161 / 4, 5

                                   M - PS str. 34 / 9, 10

                                       - procvičování písemného sčítání a odčítání (pod sebou)    

            Zítra a ve středu sběr papíru.

                                   

18. 5.  M - G - na velký papír narýsovat různých 30 kružnic (trénování rýsování kružnice) - držet za kulatý konec a otáčet prsty tak, aby  nožička s tuhou byla nepatrně tažena za rukou - nebyla tlačena dopředu před rukou - měl by se kruh narýsovat jedním tahem

           Pro nemocné: Čj - uč. str. 158 -160 - číslo a rod podstatných jmen

                                   M - G - rýsování kružnice 

                                   Prv - uč. str. 63

 

17. 5.  Čj - PS str. 80 / 1

           M - stále procvičovat malou násobilku - každou hodinu píšeme desetiminutovku

           Pro nemocné: Čj - uč. str. 156-158 nahoře - tvary slova   x  slova příbuzná

                                   M  - opakování dělení se zbytkem

                                   Čítanka - str. 160 - 164

 

16. 5.  M - papír cv. 8 dodělat

               - procvičovat násobilku!!!

           Čj - procvičovat slovní druhy

           Pro nemocné: Čj - uč. str. 151 - 153

                                   M - procvičování násobilky mimo obor  /64 . 3, 50 . 7, 420 : 7, 128 : 4)

                                   Čítanka - str. 156-159

                                   Písanka - str. 21

 

 

15. 5.  M - PS str. 33 / 6 - jen ti, kteří nestihli

               - procvičovat malou násobilku !!!- stále jsou velké nedostatky (hlavně v rychlosti)

           Pro nemocné: Čj - uč. str. 149-150

                                   M - PS str. 33 / 5, 6

                                   Čítanka - str. 152-155

                                    Písanka - str. 21

                                    Prv - uč. str. 62

 

14. 5.  M - PS str. 32 / 4 - jen někteří - mají napsáno ode mě

           Pro nemocné: Čj - procvičování slovních druhů - vědět, co který slovní druh znamená a umět zařadit slova mezi jednotlivé slovní druhy

                                   M _ PS str. 32 / 3, 4 a str. 33 / 8

                                   

11. 5.  Čj - uč. str. 148 / 2 - přepsat do ČjD a zakroužkovat citoslovce

           M - G - na příští pátek přinést funkční kružítko, mít dlouhé pravítko, trojúhelník s ryskou a okrouhanou tužku č. 2 nebo 3 a pastelky

           Přišly již fotografie - děti mají napsáno v ŽK, kolik budou platit (velká fotka 35,- Kč a malá 25,- Kč).

           22. a 23. 5. se koná poslední sběr papíru.

 

3. 5.  Dnes není psací úkol.

         Čj - procvičovat slovní druhy

         M - procvičovat násobilku - někteří stále počítají velice pomalu!!!

         Pro nemocné: Čj - uč. str. 141-142 - Předložky

                                     - PS str. 72 / 1, 2

                                 M - uč. str. 76 / 6

                                     - PS str. 32 / 1, 2, 3

 

2. 5.  Čj - PS str. 71 / 3 - do ČjD - podtrhnout doplněná  zájmena

        M - procvičovat malou násobilku - zítra desetiminutovka

        Pro nemocné: Čj - uč. str.140 a 141 nahoře - Zájmena

                                M - uč. str. 72 celá - násobení 10, 100 a desetinásobky

 

26. 4.  M - příklady na papíru - str. 48 celou, zítra přinést

           Zítra Den Země - vhodné oblečení dle počasí, s sebou svačinu, pití, čip. Konec dle rozvrhu v 11.40 hod. (Petky potřebovat nebudeme!!! - v ŽK neplatí)

           V pondělí 30. 4.  a 7. 5. ředitelské volno.

   

25. 4.  Čj - PS str. 73 / 3 napsat slovem

           Zítra focení celé třídy, mohou se fotit i kamarádi.

           Pro nemocné: Čj - uč. str. 138 / 1, 139 celá

                                   M - procvičování písemného + / -

                                       - PS str. 29 / 8 a str. 30 / 9, 10, 11

 

24. 4.  M - uč. str. 69 / 15 do MD

           Čj - procvičovat podst. jména, přídavná jména, slovesa a příslovce (umět je rozpoznat v textu)

           Pro chybějící: Čj - uč. str.38 / 5

                                  M - procvičování písemného sčítání a odčítání trojcif. čísel

                                  Prv - uč. str. 56-57

 

23. 4.  Čj - uč. str. 137 / 4 do ČjD

                - naučit se nazpaměť vyjmenovat slovní druhy (dostali na papírku)

           M - procvičovat písemné sčítání a hlavně odčítání trojcif. čísel

 

20. 4.  M - G - PS str. 48 / 3

           Pro nemocné: Čj - uč. str. 135 / 6 a str. 136 / 1 + žlutý rámeček na 137

                                   M - G - PS str. 48 / 1, 2

                                   Prv - uč. str. 53 celá

 

19. 4.  M - uč. str. 67 / 7 - prvních 8 příkladů

           Čítanka - naučit se číst článek  str.14 0-144 do úterka - zkoušení čtení

           Pro nemocné: Čj - procvičování podstatných jmen, sloves a přídavných jmen

                                   M - uč. str. 66 

                                       - PS str. 28 / 1, 2, 3

                                   Čítanka - str. 140-144

18. 4.  Dnes není psací úkol.

 

17. 4.  Dnes není psací úkol.

           Čj - učit se na prověrku - pravopis i/y po obojetných souhl., vymýšlení vět na dvojice stejně znějících slov (pil - pyl), příbuzná slova,řazení slov podle abecedy, párové souhlásky (b/p, d/t, z/s, ž/š, v/f, h/ch, ď/ť), poznávání podstatných jmen a sloves, synonyma

           Tento čtvrtek není třídní schůzka, ani konzultace - uděláme si ji ve středu    9. 5. od 15.00 nebo od 16.00 ( napište, kdy se to bude více hodit). Bude to společná schůzka s dětmi, kdy předvedou něco málo ze svého umu.

 

13. 4.  Čj - uč. str. 132 / 2 - rozdělit slova na podstatná jména a slovesa - napsat 

                   do 2 sloupců do ČjD

           M - učit se na prověrku - řady čísel do 1 000, sčítání a odčítání do 1 000,

                 malá násobilka, dělení se zbytkem,zaokrouhlování na desítky a tisíce,                       rovnoběžky, různoběžky, převody jednotek délky

 

9. 4.  Čj - uč. str. 129 / 2a do ČjD

         Pro nemocné: Čj - uč. str. 127 - opakování a str. 128/1

                                M - uč. str. 19, 20, 21

                                    - PS str. 25 / 6, 8

         Stále ještě někteří nezaplatili 90,- Kč na divadlo a muzeum 12. 4. 2018.

             

4. 4.  Dnes není psací úkol.

         M - procvičovat převody jednotek délky - zítra si napíšeme testík

         Pro nemocné: Čj - uč. str. 122, 123, 124 nahoře

                                 M - PS str. 24 / 4 a str. 25 / 5

                                 Písanka - str. 15

 

3. 4.  M - PS str. 24 / 3

         Čj - uč. str. 122-123 / 10 přečíst si

         Pro nemocné: Čj - uč. str 121 / 1, 122 / 2 - 9

                                 M - PS str. 24 / 1, 2, 3

                                 Prv - uč. str. 45-47

                                       - PS str. 48 celá

                                Čítanka - str. 134-135 -říkadla a str. 136-138

                                Písanka - str. 14

 

28. 3.  Dnes není psací úkol.

           Pro nemocné: Čj - uč. str. 120 / 9, 10

                                   M - uč. str. 62 / 5 a str. 63 / 6, 7

           Veselé Velikonoce!

 

27. 3.  M - uč. str. 63 / 9 - první dva sloupečky do MD

               - procvičovat převody jednotek délky

 

26. 3.  Čj - uč. str. 117-118  / 4 b) do ČjD

            Zítra od 13.00 hodin velikonoční dílničky - děti si mohou  přijít vytvořit výrobek s velikonoční tématikou nebo koupit malý dáreček. 

 

23. 3.  M - G - PS str. 47 / 1

           Čj - procvičovat psaní i/y po obojetných souhláskách - především slova s předponami vy-/ vý-

 

21. 3.  Čj - popsat pár větami průběh nějakého závodu či soutěže na papír

            INFO: Ve čtvrtek 12. 4. se nám sešly 2 akce - pořad v muzeu Jak skřítek Muzejníček ke kalhotkám přišel - cena 40,- Kč (od 10.00 hodin) a divadlo v tělocvičně - vstupné 50,- Kč (od 8.00 hodin). 

 

19. 3.  Čj - PS str. 64 / f

           Zítra a ve středu sběr papíru.

 

15. 3.  Dnes není psací úkol.

           Čj - procvičovat psaní i/y, především po V (stále nejasné předpony)

           Pro nemocné: Čj - PS str. 63 / c)

                                   M - procvičování sčítání a odčítání do 1 000

           Zítra BRUSLENÍ!!!

 

14. 3.  Čj - PS str. 63 / b

           Pro nemocné: Čj - uč. str. 107 / 3, 4

                                   M - uč. str. 59 / 53, 54

                                   Čítanka - str. 128

                                    Písanka - str. 10

 

13. 3.  M - PS str. 18 dodělat celou stránku

           Pro nemocné: Čj - procvičování pravopisu i / y po obojetných souhláskách

                                   M -  sčítání a odčítání - uč. str. 58 a 59

                                    Prv - uč. str. 38-39

 

12. 3.  Dnes není psací úkol.

           Pro nemocné: Čj - uč. str. 104 / 11, 12 a str. 105 / 14

                                   M - procvičování sčítání a odčítání do 1 000 (uč. str. 56

           Info: 20. a 21. 3. sběr papíru.

 

8. 3.   Čj - PS str. 62 / 5

             - naučit se řadu vyjmenovaných slov po Z

         M - procvičovat sčítání a odčítání do 10, 20, 100 a 1 000

         Pro nemocné: Čj - uč. str.105 - vyjmenovaná slova  a cv. 1

                                 M - uč. str. 55 / 36 a str. 56 / 36 nahoře

                                     - PS str. 16 celá a str. 17 / 32

          Zítra bruslení! S sebou jen angličtinu a penál.

                                             

6. 3.  Čj - uč. str. 103 / 10 - 1. odstavec do ČjD

          M - procvičovat sčítání a odčítání do 20 a do 1 000

          Pro nemocné: Čj - uč. str. 103 / 7

                                      - PS str. 61 / 2, 3

                                  M - uč. str. 54 / 26-29 a str. 55 / 30

                                   Prv - uč. str. 36

 

5. 3.   M - PS str.15 / 24, 25 - kdo nestihl

          M - G - PS str. 46 / 1

          Pro nemocné: Čj - uč. str. 101 / 4 a 102 / 5

                                      - PS str. 61 / 1

                                  M - sčítání a odčítání do 1 000

                                      - PS str. 15 / 24, 25

                                  M - G - procvičování převodu jednotek délky

                                            - PS str. 46 / 1 - Osová souměrnost

 

22. 2.  M - PS str. 14 - dodělat

               - procvičovat pamětné sčítání a odčítání do 1 000 (typu 345 + 7, 765 - 9)

           Pro nemocné: Čj - PS str. 60

                                   M - uč. str. 54

                                       - PS str. 14

                                    Písanka - str. 8

             Zítra BRUSLENÍ!

 

21. 2.  Čj - PS st. 59 / 4                                                                                                           Pro nemocné: Čj - uč. str. 101 / 2

                                   M - PS str. 13 / 15, 16, 17

                                   Prv - opakování celé kapitoly Podmínky života a Plantey

                                   Písanka str. 7

 

20. 2.  M - PS str. 11 celá

           Čj - procvičovat řadu VS po V - někteří neuměli

               - PS str. 58 / 4 - podívat se na text diktátu

           Pro nemocné: Čj - uč. str. 100 / 1

                                       - PS str. 58 celá

                                   M - uč. str. 53 celá

                                       - PS str. 11 celá

                                  Prv - uč. str. 34-35

                                  Písanka - str. 5, 6

 

19. 2.  Čj - uč. str. 100 - naučit se řadu vyjmenovaných slov po V

           M - PS str. 10 celá

           Pro nemocné: Čj - uč. str. 100 řada VS

                                   M - uč. str. 61, 52

                                      - PS str. 10

                                  M - G - str. 99

                                            - PS 1. díl str. 56

 

15. 2.  Dnes není psací úkol.

           Zítra bruslení! Dbejte na to, aby děti měly vysoké ponožky nebo podkolenky, minule měly některé děti nízké kotníčkové ponožky, čepice bez bambulí a dobře padnoucí (aby nepadaly neustále do očí). 

          Učíme se první 2 hodiny Aj, Čj.

 

14. 2.   M - Minutovky str. 9 / 18 celé

            Pro nemocné: Čj - procvičování psaní i / y

                                    M - uč. str. 49 a 50 celé

                                    Prv - uč. str.

 

13. 2.      Písanka str. 4                                                                                                               Prv - naučit se na zítřek vyjmenovat všechny planety 

                    - ZÍTRA PRVOUKA (místo bruslení v pátek)

          Stále někteří nepřinesli vstupné 45,- Kč na pořad o Asii - už ve čtvrtek.

         Pro nemocné: Čj - PS str. 57, procvičování psaní i/y po B, L, M, P, S

                                 M - procvičování velké násobilky (4x16, 36:2)

                                     - zaokrouhlování na desítky a stovky

                                 Prv - uč. str. 32 - 33

                                       - PS str. 40

                                Písanka - str. 4

                                  

 

12. 2.   Dnes není psací úkol.

            Pro nemocné:  Čj - uč. str. 100 / 6

                                         - PS str. 56

                                    M - PS str. 9

                                    M - G - uč. str. 98 - Přenášení úseček

 

8. 2.   Dnes není psací úkol.

          Pro nemocné: Čj - PS str. 54

                                  M - uč. str. 48 celá - Zaokrouhlování na desítky a na stovky

                                      - PS str. 9 / 18

          Děti si nechaly učení ve škole (Aj, Čj, M), školní tašky ať si vezmou až v pondělí, zítra jen penál, pokud jej tady taky nenechaly.

         Zítra BRUSLENÍ!

           

7. 2.  Čj - PS str. 53 / 8

         Pro nemocné: Čj - uč. str. 98 / 2

                                     - PS str. 52 / 4 a str. 53 celá

                                 M - uč. str. 47 - Porovnávání čísel

                                     - PS str. 7 / 13 a str. 8 celá

        Ve čtvrtek 15. 2. divadlo ve škole k projektovému dni  Den kontinentů - Cestujeme po Asii - vstupné 45,- Kč.

 

6. 2.  Prv - PS str. 39 celá na příští úterý

         Dnes chválím děti - desetiminutovka z násobilky dopadla o poznání lépe!!! Dokonce nebyla ani žádná pětka, nejvíce byly 3 chyby u 1 žáka. Doufám, že už to takhle nebo ještě lépe bude trvale!

         Pro nemocné: Čj - uč. str. 98 / 1

                                    - PS str. 52

                                M - PS str. 5 a 6 celé

                                Prv - uč. str. 31 celá

                                      - PS str. 39

                                Čítanka - str. 119 - 122

 

5. 2.  Čj - uč. str. 98 - naučit se řadu vyjm. slov po S

         M - procvičovat násobení a dělení - dnes bylo 6 pětek (pětka byla už za 4 špatné výsledky z 10 příkladů)

         Pro nemocné: Čj - uč. str. 98 - vyjm. slova po S

                                 M - uč. str. 46 - umět zapsat číslo jako součet stovek, desítek a jednotek a také jako rozvinutý zápis v desítkové soustavě

          INFO k bruslení: Tento pátek odjíždíme po 10.00 hodině. První dvě hodiny se učíme dle rozvrhu (Aj, Čj). S sebou na led  vhodné oblečení, funkční brusle (souměrné tkaničky bez uzlů, správná velikost), silné rukavice, přilba na kolo upravená na čepici, pití. Návrat kolem 12.45 hod. !Autobus ani vstupné děti nehradí, hradí zřizovatel!

 

1. 2.  Čj - uč. str. 95 / 1 - od 5. řádku do konce do ČjD

         M - procvičovat násobilku - v pondělí si napíšeme diktovanou pětiminutovku - ve svižnějším tempu (děti budou psát jen výsledky)

         Pro nemocné: Čj - uč. str. 93 / 8, 9

                                 M - uč. str. 46 / nahoře. cv- 17, 18

                                 Čítanka - str. 116 - 118

                                 Písanka - poslední stránka

 

31. 1.  Dnes není psací úkol.

           Čj - procvičování psaní i / y po B, L, M, P

           Pro nemocné: Čj - uč. str. 92 celá

                                      - PS str. 51 / 4

                                  M - uč. str. 45

                                      - PS str. 5 / 3

           INFO: V pátek 9. 2. pojedeme na první  hodinu bruslení do Slaného. Celkem bychom měli jet 5x, vždy v pátek. Vždy bychom měli přijet tak, jak končí vyučování - tedy do 12.00. Výjimkou však bude hned první hodina příští týden, kdy budeme začínat o hodinu později, a tudíž se i o hodinu později vrátíme - návrat kolem 13.00. Tento kurs je v rámci výuky tělesné výchovy, neúčast pouze ze zdravotních důvodů. Bližší informace ještě doplním.

 

30. 1.  M - uč. str. 45 / 9 do MD

           Pro nemocné: Čj - PS str. 51 celá

                                   M - uč. str. 44

                                       - PS 2. díl (mají děti u mě) - str. 4

                                   Prv - uč. str. 30 - Půda

                                         - PS str. 37

                                   Čítanka . str, 110 - 115

                                   Písanka - str. 31

             Zítra si budeme vysvědčení rozdávat 5. vyučovací hodinu.

 

29. 1.  Dnes není psací úkol.

           Čj - PS str. 50 / 5 - podívat se - zítra  budeme psát diktát 

            Pro nemocné: Čj - uč. str. 91 / 3

                                    M - uč. str. 43

 

26. 1.  Dnes není psací úkol.

           Čj - procvičovat psaní i/y po B, L, M, P

           M - G - procvičovat převody jednotek délky

           Pro nemocné: Čj - PS str. 48 / 3 a str. 49 celá

                                   M - G- PS str. 55 / 5

                                      - převádění jednotek délky

                                   Prv - Uč. str. 30 - Vzduch

                                         - PS str. 36

 

25. 1.  Čj - uč. str. 92 / 5 do ČjD

            Pro nemocné: Čj - uč. str. 90 / 1, 91 / 2

                                    M - uč. str. 41 a str. 42 / Odhad výsledku

                                   Čítanka - str. 108-109

                                   Písanka - str. 30 (na modrá slova vymyslet větu)

                                                   

24. 1.  Dnes není psací úkol.

           M - procvičovat násobilku

          Pro nemocné:  Čj - PS str. 47 celá

                                   M - PS str. 40 / 21 a str. 41 / 1

          50,- Kč na utěrky ještě nepřinesli: Lukáš a Michalka

 

23. 1.  Čj - uč. str. 90 - naučit se vyjmenovaná slova po P nazpaměť

           M - PS str. 40 / 20

           Pro nemocné: Čj - uč. str. 90 - řada vyjm. slov po P

                                       - procvičování i/y po B, L, M

                                   M - PS str. 40 / 19

                                       - procvičování násobení a dělení mimo obor násobilky

                                   Prv - uč. str. 29 - Koloběh vody

                                         - PS str. 35

 

19. 1.  Dnes není psací úkol.

           M - G - naučit se jednotky délky a procvičovat převody

           Pro nemocné: Čj - PS str. 45 celá

                                   M _ G - uč. str. 97 / 42, 43, 44

                                             - PS str. 54 celá a str. 55 / 4

                                   Prv - uč. str. 28 celá

 

18. 1.  Čj - na papírku - podle zadání

           M - procvičovat násobení a dělení

           Pro nemocné: Čj - uč. str, 88 / 8

                                       - PS str. 44 celá

                                   M - uč. str. 40 / 30

                                  

17. 1.  Čj - PS str. 46 / 1

            Pro nemocné: Čj - uč. str. 88 / 7

                                        -  PS str. 43 celá

                                    M - uč. str. 39 / 21, 25

                                    Čítanka - str. 99-100

                                     Písanka - str. 28

                                 

16. 1.  Dnes není psací domácí úkol.

           Pro nemocné: M - uč. str. 39 - Dělení mimo obor násobilky

                                  Prv - uč. str. 27

                                  Čítanka - str. 95 - 98

 

12. 1.  Čj - uč. str. 88 / 6 do ČjD

           M - G - naučit se převody jednotek délky (uč. str. 97)

           pro nemocné: Čj - uč. str. 87 / 4

                                       - PS str. 41 celá

                                  M - G - uč. str. 97

                                  Prv - uč. str. 26

 

11. 1.   Dnes není psací úkol.

            M - procvičovat na prověrku (budeme psát příští týden) - sčítání a odčítání do 100, násobení a dělení!!!, pojmy o něco více a méně, několikrát více a méně, příklady se závorkami, přímka a polopřímka, rýsování úsečky o dané délce a měření úsečky, druhy čar

            Vybíráme 50,- Kč na utěrky na 2. pololetí.

            Pro nemocné: Čj - uč. str. 87 / křížovka

                                        - PS str. 40 / 2

                                    M - PS str. 37

                                    Čítanka - str. 86-88

                                    Písanka - str. 27

 

10. 1.  Čj - PS str. 40 / 1 dole

           M - PS str. 36 / 8 - kdo nestihl 

               - procvičovat  s dětmi násobilku - nezvládají další počítání

           Pro nemocné: Čj - PS str. 40 / 1 nahoře

                                   M - PS str. 36

                                       - procvičování příkladů se závorkami

                                   Čítanka - str. 60-62

 

9. 1.  Čj - naučit se řadu vyjmenovaných slov nazpaměť (uč. str. 86)

         M - PS str. 36 / 7 - kdo nestihl

         Pro nemocné: Čj - uč. str. 86 / řada vyjm. slov a cv. 1

                                 M - uč. str. 38 / 12, 13

                                 Prv - uč. str. 25

                                        - PS str. 33 / bílé úkoly

                                 Čítanka - str. 93-94

                                 Písanka - str. 26

 

8 1.  Čj - uč. str. 83 / 1 do ČjD

         M - procvičovat násobení a dělení!!!

         Pro nemocné: Čj - uč. str. 79 / 4 a sr. 80 /  PAMATUJTE SI a cv. 5

                                 M - uč. str. 37 / Násobení dvojciferného čísla číslem jednocif.

                                     - PS str.35 celá

 

5. 1.  Dnes není psací úkol.

         Čj - procvičovat psaní slov s i/y po B, L

             - PS str. 39 / 7 - podívat se - možná bude diktát

         Pro nemocné: Čj - PS str. 38 / 4 a str. 39 celá

                                 M - G - uč. str.95 / 28, 29 a str. 96 - Úsečka

                                 Prv - uč. str. 24

                                           

4. 1.  M - PS str. 41 / 4

         Hv - naučit se slova Beskyde, Beskyde na příští čtvrtek

         Pro nemocné: Čj - uč. str. 79 / 3

                                     - PS str. 38 / 1, 2, 3

                                M - uč. str. 36 celá a str. 37 / 6, 7

                                Čítanka - str. 89 - 92

 

3. 1.  Čj - uč. str. 78 / 2 podle zadání do ČjD

         M - procvičovat násobky a násobilku!!!

          Pro nemocné: Čj - PS str.36, 37

                                  M - procvičování dělení se zbytkem

                                  Písanka - str. 25

 

22. 12.  Na Vánoce není žádný psací úkol, naopak úkolem je být co možná nejvíce venku na vzduchu a v pohybu!

             KRÁSNÉ A POKOJNÉ PROŽITÍ VÁNOC A HODNĚ ZDRAVÍ PO CELÝ NOVÝ ROK!

             Děkuji moc všem Ježíškům.

             

 

21. 12.  M - PS str. 34 / 9 na zítra

             Pro nemocné: Čj - PS str. 33 / 7 a str. 34 celá

                                     M - procvičování dělení se zbytkem

                                         - PS str. 34 / 9

                                     Písanka - str. 24

              Zítra se 1. hodinu budeme učit (vzít si PS z ČJ). Pak se půjdeme podívat na zvířátka - chtěli jsme jim dát krmení, ale prý se to nesmí, takže ať děti nic nenosí (dopoledne jsme se domlouvali, že něco mohou přinést). Po návratu si udělme vánoční besídku.

 

20. 12.  Dnes není psací úkol.

              Čj - doučit se vyjm. slova po L perfektně nazpaměť (mnozí nesplnili)

              M - naučit se násobilku!!!, někteří nevyjmenují ani násobky

              Pro nemocné: Čj - PS str. 32 celá a str. 33 / 5

                                      M - procvičovali jsme dělení se zbytkem

            INFO: V pátek budeme mít vánoční besídku. Děti si můžou mezi sebou navzájem vyměnit malé dárečky. S sebou  hrneček a lžičku na čaj, trošku cukroví.

                                      

19. 12.  M - PS str. 34 / 7 

                 - procvičovat násobky - děti NEUMÍ a rychle už vůbec ne!!! - při  dělení se zbytkem je to nutné umět

              Čj - naučit se řadu vyjmenovaných slov po L - uč. str. 77

             Pro nemocné: Čj - uč. str. 77 - vyjmenovaná slova po L a cv. 1

                                     M - PS str. 33 celá a str. 34 / 6, 7

                                     Prv - uč. str. 22-23

                                           - PS str. 30 celá

                                     Čítanka - str. 80 - 85

                                     Písanka - str. 23

   

15. 12.  Dnes není psací úkol.

             Čj - procvičovat pravopis i/y ve vyjmenovaných slovech po B

             Pro nemocné: Čj - uč. str. 77 / 9, 10

                                         - PS str. 28 celá

                                     M - G - PS str. 53 celá

                                     Prv - PS str. 27 celá

 

14. 12.  Čj - PS str. 27 / 5 - přepsat do domácího sešitu ČjD

             Písanka - str. 22 - kdo nestihl

              M - procvičovat řady násobků a násobilku

              Pro nemocné: Čj - PS str. 25 / 7 a str. 26 celá

                                      M - procvičování písemného sčítání a odčítání

                                          - uč. str. 34 nahoře - nejbližší menší násobek

                                          - PS str. 33 / 1

                                      Čítanka - str. 77-79

                                      Písanka - str. 22

 

13. 12.  Dnes není psací úkol.

             M - procvičovat písemné + / -   stále hodně chyb

             Čj - procvičovat psaní i / y  ve slovech po B

             Pro nemocné: Čj - PS str. 24 celá a str. 25 / 5, 6

                                     M - PS str. 28 a str. 29

            Dnes od 18.00 hodin zpívání koled před školou. Všichni jsou vítáni!!!

 

12. 12.  Čj - PS str. 23 / 8

             M - procvičovat písemné sčítání a odčítání - dnes jsme psali, dopadlo hodně špatně (nevšimnou si znaménka, nepřičítají desítku dolů, při odčítání nedočítají a hlavně neumí rychle a správně počítat do 20 s přechodem), zítra oprava - známka už do ŽK

             Čítanka - str. 74 - 77 - přečíst a vyprávět děj - na čtvrtek

             Pro nemocné: Čj - uč. str. 76 dole

                                         - PS str.23

                                     M - Minutovky str. 3 celá

                                     Čítanka - str. 73 a str. 74 -77

11.12.  M - uč. str. 32 / 49 - prvních 8 příkladů do MD

           Pro nemocné: Čj - uč. str. 76 celá - tvary slovesa být

                                       - PS str. 22

                                   M - uč. str. 32

                                      

8. 12.   Čj - PS str.21 / 7

            Pro nemocné: Čj - PS str. 20 / 1, 2, 3

                                    M - G - PS str. 52 celá

                                    Prv - Povolání

           INFO: Děkuji všem za zájem a ochotu, stromeček už máme!

 

7. 12.  Dnes není psací úkol.

           Čítanka - str. 71 - kdo chce se naučit básničku na úterý

           Na zítřek úkol z Prv - nezapomenout

          M - procvičovat písemné odčítání - děti zapomínají přičítat dole desítku!!!

          Čj - procvičovat i / y po B - s odůvodněním, zda je vyjm. nebo příbuzné slovo, nebo není vyjm. slovo

          Pro nemocné: Čj - uč. str. 75 / 4

                                  M - procvičování písemného násobení - odečítání od celých desítek

                                  Čítanka - str. 71 - básnička 

 

6. 12.  Čj - uč. str. 75 / 3a - do ČjD

           M - procvičovat písemné odčítání typu 90 - 26 (nahoře je číslo s nulou na místě jednotek a druhé je s různou jednotkou) -  musí se půjčit desítka a zase ji musí vrátit zpět - přičte k desítce dole

           Pro nemocné: Čj - procvičování řady vyjmenovaných slov po b a jejich tvarů

                                   M - procvičování písemného odčítání

           PROSBA: Měl by. prosím, někdo z vás k zapůjčení do naší třídy starý umělý vánoční stromeček, který již doma nevyužíváte? Přivítám jakýkoliv, děkuji.

 

5. 12.  Čj - naučit se perfektně nazpaměť řadu vyjmenovaných slov po b - uč. str. 74

           Prv - PS str. 26 / zelený domeček - na pátek

           Pro nemocné: Čj - uč. str. 73 a 74 / nahoře řada vyjm. slov

                                   M - uč. str. 31 - písemné odčítání

                                   Prv - uč. str.21

                                   Čítanka - str. 63-65

 

30. 11.  Dnes není psací úkol.

             M - procvičovat stále + / - do 100 pamětně, násobilku

             Pro nemocné: Čj - uč. str. 69 / 1 a str. 70 / 2

                                     M - PS str.25 celá

                                     Písanka - str. 19

 

29. 11.  Čj - uč. str. 69 / 3 - Co děláš v PONDĚLÍ - na papír celými větami popsat celý den

            Pro nemocné: Čj - uč. str. 67-68 - sloh - popis činností

                                    M - procvičování pamětného sčítání a odčítání

                                        - PS str. 24  a str. 25 / 10

                                        - Minutovky - 20 / 40

         Domácí úkol z matematiky měly jen 3 děti správně - pamatovaly si mé instrukce z hodiny, že mají příklady napsat vedle sebe a vypočítat pamětně a ne písemně - písemné odčítání jsme ještě neprobírali!!!

 

28. 11.  M - Minutovky str. 26 / 52 b - napsat celý příklad a vypočítat - do MD

             Pro nemocné: Čj - uč. str, 65 a 66

                                     M - uč. str. 30 nahoře - postup při písemném sčítání

                                     Prv - PS str.23

 

27. 11.  Dnes není psací úkol.

             M - procvičovat pamětné sčítání a odčítání do 100

             Pro nemocné: Čj .-  uč. str. 64

                                          - řazení slov podle abecedy se stejným písmenem na                                                  začátku slova

                                     M - PS str. 23 / 2 a str. 24 / 5 - pozor na přičítání desítky

                                    

24. 11.  Prv - PS / 22 dodělat, kdo nestihl

             Pro nemocné: Čj - uč. str. 62, 63

                                     M - G - PS str. 50

                                     Prv - PS str. 22

                                           - procvičování světových stran

 

23. 11.  M - uč. str. 29 / 32 do MD

             Čítanka - str. 52 - 55 přečíst a vyprávět - na příští čtvrtek

             PEDIKULÓZA -   opět vši ve škole - prohlédnout hlavy

 

22. 11.  Dnes opět není psací úkol.

             Čítanka - úkol trvá na zítřek

 

21. 11.  Dnes není psací úkol.

             Čítanka - str. 49-51 přečíst a vědět, o čem článek je - na čtvrtek

             Čj - učit se na prověrku - i/y, párové souhlásky, slova protikladná, souřadná, synonyma, druhy vět, jednoduchý postup nějaké činnosti (krátce)

                 

20. 11.  Dnes není psací úkol.

             M - učit se na prověrku - násobení a dělení, sčítání a odčítání, počítání se závorkami, slovní úlohy typu o n-více, o n-méně, n-krát více, n-krát méně, různoběžky

              V ŽK mají děti zapsanou třídní schůzku - prosím podepište, díky.

 

15. 11.  Čj - uč. str. 58 / 3 podle zadání - do ČjD

             M - procvičovat sčítání a odčítání s přechodem přes desítku do 100 - dnes jsme začali odčítání typu 45 - 27, 51 - 18

            INFO:  Ve čtvrtek 23. 11. od 16.00 se koná třídní schůzka.

 

14. 11.  Čítanka - str. 45-48 - naučit se číst do příštího úterý

             Prv - naučit se světové strany (hlavní i vedlejší)

             Pro nemocné: Čj - uč. str. 54, 55, 56

                                     M - PS str. 19 / 10

                                         - sčítání  do 100 s přechodem přes desítku (trénovat i zpaměti, nejen na papíře)

                                      Prv - uč. str. 18 - naučit se světové strany (hlavní i vedlejší)

                                      Čítanka - str. 45-48

   

13. 11.  M - PS str. 19 / 9

                 - procvičovat sčítání a odčítání do 10

             Pro nemocné: Čj - párové souhlásky - shrnutí a procvičování

                                     M - sčítání dvouciferných čísel s přechodem přes desítku  

                                            uč. str. 25 

                                      

            Ve čtvrtek 16. 11. je ředitelské volno - děti si psaly do ŽK - prosím o podpis

9. 11.  Písanka - str. 18 - kdo nestihl

           Pro nemocné: Čj - uč. str. 53 / 4

                                       - procvičování párových souhlásek

                                  M - uč. str. 24 / 8 a str. 25 / 10 - pravidlo, že násobení a dělení má přednost před sčítáním a odčítáním, když tam nejsou závorky

                                  Písanka - str. 18

 

8. 11.  M - PS str. 18 / 6 a 8 - kdo nestihl

              - procvičovat sčítání a odčítání do 100 bez přechodu přes desítku (např.                        34 + 25, 78 - 45)

           Pro nemocné: Čj - uč. str. 52 / 3a a 53 / 3b

                                   M - PS str. 18

           Zítra trojúhelník s ryskou!

 

7. 11.  Dnes není psací úkol.

           M - procvičovat sčítání a odčítání do 10 - dnes jsme psali a nedopadlo to 

                  (počítat velmi rychle zpaměti a bez prstů)

           Pro nemocné: Čj - uč. str. 52 / 1, 2

                                   M - PS str. 17

                                    Prv - uč. str. 17

                                    Čítanka - str. 43 a 44

                                    Písanka - str. 17

            Děti dostaly fotografie - přinést buď 250,- Kč nebo foto vrátit

 

 6. 11.   M - uč. str. 24 / 5 - 2. a 3. sloupeček do MD

                - procvičovat sčítání a odčítání do 10

            Pro nemocné: Čj - uč. str. 51 / 3 a 52 / 4

                                    M - uč. str. 23 / dole odčítání a str. 24 / 3, 5

                                                    

 3. 11.   Prv - PS str. 20 celá

            Čj - uč. str. 51 - básnička Pštros - naučit nazpaměť

            Pro nemocné: Čj - uč. str. 50 / 3, str. 51 / 1

                                    M - G - uč. str. 92 - rýsování kolmic

                                    Prv - uč. str. 16

 

2. 11.  M - uč. str. 23 / 2 - poslední 4 sloupečky se zkouškou do MD

           Pro nemocné: Čj - uč. str. 49 / 1 a str. 50 / 2

                                   M - uč. str. 23 celá

           Zítra na M trojúhelník s ryskou!

 

1. 11.  Dnes není psací úkol.

           M - procvičovat násobilku - zítra si napíšeme destiminutovku

           Čj - procvičovat párové souhlásky - říkat si jiné tvary nebo slova příbuzná (některé děti si stále neví rady, jak si pomoci, a dělají spoustu chyb

           Pro nemocné: Čj - uč. str. 49 / 3

                                      - procvičování párových souhlásek

                                   M - uč. str. 22 / 7, 8

 

31. 10.  Dnes není psací úkol.

             M - procvičovat násobilku - stále někteří neumí!!!

             Čtení - z čehokoliv část nahlas

             Pro nemocné: Čj - uč. str.48 / 1 a str. 49 / 2

                                         - PS str. 11 / 7

                                     M - uč. str. 21 / 3 a str. 22 / 6

                                         - PS str. 16 / 1, 2, 5

                                     Prv - uč. str. 15 celá

 

30. 10.  Dnes není psací úkol.

             M - procvičovat násobilku do 10

             Pro nemocné: Čj - procvičování párových souhlásek d-t uprostřed slova

                                    M - uč. str. 21 - sudá a lichá čísla

                                

24. 10.  Dnes není psací úkol.

             M - procvičovat násobilku 2 - 10 (dnes jsme se učili)

             Čtení - číst cokoliv, kousek alespoň chvilku nahlas

             Zítra do Prahy vhodné oblečení a obuv podle počasí, pláštěnku, svačinu, pití, čip, malé kapesné (na vizitky či turistické známky)

              Pro nemocné: Čj - uč. str. 48 / 3

                                          - procvičování slov s párovými souhláskami d-t uprostřed

                                      M - uč. str.19 dole a str. 20 / 44, 45, 46, 47

                                          - PS str. 15 / 17, 19

                                      Prv - procvičování učiva o ČR a Evropě

                                      Čítanka -  str.38-42

 

23. 10.  Čj - uč. str. 47 / 2 - 7 vět = 3 řádky - do ČjD

             M - procvičovat násobilku všech čísel

             Pro nemocné: Čj - uč. str. 46 / 5  a str. 47 / 1 a 2

                                     M - uč. str. 19 do násobilky 10 (tu ještě NE)

            INFO: V pondělí 30. 10 focení - portrét. Bude šedé pozadí, proto dejte dětem barevnější oblečení. 

 

19. 10.  Čj - uč. str. 46 / 3a do ČjD

             M - na pondělí - naučit se násobky a násobení č. 9

             Pro nemocné: Čj - uč. str. 44 celá, 45 / 1, 46 / 2, 3a

                                     M - uč. str. 18

                                         - PS str.14 / 13, 14 

                                         - Minutovky - str. 10 / 20 a, b, c, d

 

18. 10.  M - uč. str.17 / 34 - 4 sloupečky - opsat, vypočítat a zaokrouhlit na desítky

             Pro nemocné: Čj - uč. str.42 / 1, 2

                                     M - str. 18 - Zaokrouhlování na desítky (k jaké desítce je číslo blíž?) - nejprve si určit, mezi kterými dvěma desítkami číslo leží, potom rozhodnout, k jaké je blíže - koncové číslice 0-4 zaokrouhlujeme dolů (na menší desítku), číslice 5-9 zaokrouhlujeme nahoru (na větší desítku)

                          

17. 10.  Čítanka - str. 35-38 - přečíst a umět vyprávět

             Pro nemocné: Čj - uč. str. 39 / 3 a str. 40

                                     M - uč. str. 17 / 30, 31

                                     Prv - uč. str. 14 celá

                                     Písanka - str. 14

 

16. 10.  M - PS str. 13 / 8 - kdo nestihl

             Pro nemocné: Čj - uč. str. 39 / 1, 2

                                     M - uč. str. 17 / 32

                                     PS - str. 13 / 8

            Stále ještě někteří nezaplatili 41,- Kč za autobus do divadla!

 

13. 10.  Prv - PS str. 17 / žluté rámečky a osmisměrka

             Pro nemocné: Čj - uč. str. 36  dole, 37 celá, 38/5

                                     M - uč. str. 91 / 1, 2, 3

                                         - PS str. 48 celá

                                     Prv - PS str. 17

 

12. 10.  Písanka - str. 13 dopsat celou stránku podle zadání

             M - procvičovat všechny násobilky do 8 - dnes musím děti pochválit, že násobilku 8 se naučily pěkně, ale trochu už zase zapomněly na předešlé násobilky

             Pro nemocné: Čj - uč. str. 34 / 1 a PAMATUJ SI, str. 35 / 2

                                     M - uč. str.16 celá

          

11. 10.  M - naučit se násobky a násobilku 8 !!! 

 

10. 10.  Dnes není psací úkol.

             Písanka - str. 12 - kdo nestihl

             Vybíráme za autobus do divadla - cena je 41,- Kč.

 

9. 10.. M - PS str. 14 / 15 a str. 15 / 18 - kdo nestihl - na středu

           Zítra odjezd do divadla v 7.45 hod.!!! S sebou penál, svačinu, pití, čip.

           Vhodné oblečení do divadla!

           Pro nemocné: Čj - uč. str. 33 / 8 - procvičování slov příbuzných a tvarů slov

                                       - PS str.18 / 4

                                   M - uč. str. 15 / 21 dolní sloupečky

                                       - PS str. 14 / 15 a str. 15 / 18

 

6. 10.  Čj - uč. str. 33 / 7 podle zadání - do ČjD

           Pro nemocné: Čj - PS str. 18 / 2

                                       - procvičování rozdílu mezi slovem příbuzným a různým tvarem stejného slova

                                   M - G - uč. str. 91 poučky o přímce

                                            - PS str. 47 celá

                                   Prv - uč. str. 13 celá

                                         - PS str. 16

              Stále ještě všichni nedonesli 50,- Kč na divadlo v úterý.

 

5. 10.  M - str. 15 / 22 do MD (zápis, příklad, odpověď)

               - procvičovat násobilku

           Pro nemocné: Čj - uč. str. 32 / 3 a žlutý rýmeček

                                       - procvičovat rozlišování slov příbuzných a jiných tvarů slova

                                   M - uč. str. 15 / 20

                                   Čítanka - str. 31-33

                                    Písanka - str. 11

 

4. 10.  Čj - uč. str. 32 / 2 dle celého zadání - do ČjD

           Pro nemocné: Čj - uč. str. 31 celá a str. 32 žlutý rámeček a cv. 2

                                       - PS str. 18 / 1

                                    M - stále procvičujeme násobení a dělení do 7 - stále není pamětně zvládnuté

                                        - uč. str. 15 / 16, 17

                                    Čítanka - str. 29 - básnička, hledání rýmů, přednes

                                     Písanka - str. 10

 

3. 10.  M - uč. str. 15 / 19 do MD (zápis, příklad, odpověď)

               - procvičovat násobení a dělení č. 6 a 7 - dnes jsme psali násobení, zítra si napíšeme  násobení i dělení,

           Pro nemocné: Čj - uč. str. 27-29 - Chováme se k sobě slušně?

                                   M - uč. str.14 / 12, 13 a str. 15 / 15, 19

                                   Čítanka - str. 28-29 - Anekdoty

                                   Písanka - str. 9

                                   Prv - uč. str. 11-12

                                         - PS str. 13 / domeček - svoje adresa

      V úterý 10. 10. jedeme do divadla do Slaného. Vstupné 50,- Kč již vybíráme, jízdné až po vyúčtování.

 

2. 10.  Dnes není psací úkol         

 Pro nemocné: Čj - PS str. 12

                         M -  uč. str. 14 / 9, 10

                              - PS str. 13 / 7

 

26. 9.  Čj - uč. str. 22 / 1 - dle zadání

           M - naučit se násobky a násobení a dělení č. 6 - dnes všichni neuměli!!! 

  -  zítra už budeme mít násobky 7

            Pro nemocné: Čj - uč. str. 22-24

                                    M - uč. str. 12 / 3

                                        - PS str. 12 / 3, 4

                                    Prv - uč. str. 10 nahoře

                                          - PS str. 12

                                     Čítanka - str. 22-24

                                     Písanka - str. 7

 

25. 9.  Čj - uč. str. 22 / 3 do ČjD

           M - naučit se násobky a násobilku č. 6 perfektně zpaměti

           Pro nemocné: Čj - uč. str. 21- 22 Souhlásky na konci slova

                                      - PS 10 / 1, 2

                                   M - uč. str.12

                                      - PS str. 12 / 1, 2

           INFO pro Michala a Jirku - tuto středu už začíná GOLF! 

                             13.50 hodin - sraz v recepci

                             14.00 hodin - odjezd 

                             14.30 - 15.30 - trénink

                              po 16.00 hodině návrat před školu

 

22. 9.  Čj - PS str. 8 / 2

            Pro nemocné: Čj - uč. str. 18 - Písmeno ě - rámeček a cv. 1.

                                        - PS str. 8 / 1, 2

                                    M - G - PS str. 46 celá

                                    Prv - shrnutí kapitoly - PS str. 10-11 - v úterý testík!

 

21. 9.  Dnes není psací úkol.

           Čítanka - str. 20-22 číst a vyprávět

           M - procvičovat násobky a násobilku do 5 rychle!!! - dnes bylo hodně pětek

           Pro nemocné: Čj - uč. str. 17 / 6 a str. 17 dole vlastní jména

                                   M - PS str. 8 celá

                                   Čítanka - str. 20-22 číst a vyprávět

                                   Písanka - str. 6 celá

 

20. 9.  M - PS str. 11 / 28

           Čítanka - str. 16-19 - přečíst a naučit se vyprávět děj pár větami 

           Pro nemocné: Čj - uč. str. 16 / 4a)

                                       - PS str. 6 / 1, 2

                                    M - str. 9 / 13

                                        - PS str.11 / 30, 31

                                    Čítanka - str. 16-19

 

19. 9.  Čj - PS str. 5 / 5

           Písanka - dopsat str. 5

           Pro nemocné: Čj - uč. str. 15 - i/y

                                      - PS str. 5

                                   M - PS str. 10 celá

                                   Prv - uč. str. 9 celá

                                         - PS str. 8 - 9

                                   Čítanka - str. 15-16

                                   Písanka - str. 4, 5

              Zítra ještě sběr papíru.

 

18. 9.  Dnes není psací úkol.

           M - perfektně na zítřek nacvičit násobilku 2 a 3 (dnes jsme začali procvičovat násobilku 2 a nebylo to valné)

         Pro nemocné: Čj - uč. str. 14 - celá - zopakovat souhlásky a pravidlo psaní ú/ů

                                     - PS str. 7 / 1, 2

                                 M - uč. str. 9

                                     

                                 

14. 9.  Čj - uč. str. 13 / 3a) -opsat a podtrhnout dvojhlásky

            Pro nemocné: Čj - uč. str. 12

                                        - PS str. 4 / 1, 4

                                    M - G - PS str. 45 celá

                                    Prv - uč. str. 8 celá

                                          - PS str.7 celá

 

13. 9.  Dnes není psací úkol.

           Čtení - cvičit vyprávění přečteného 

           Připomínám zítra třídní schůzku od 15.00 hodin před školou.

 

11. 9.  M - uč. str. 7 / 13 do MD (zápis, příklad, odpověď)

           Ve čtvrtek 14. 9.od 15.00 hodiin třídní schůzka - nejprve společná část před hlavním vchodem u schodů, potom ve svých třídách.

           V ůterý 19. a ve středu 20. 9. sběr papíru před školou - polovina výdělku půjde do tříd.

 

8. 9.  Dnes není psací úkol.

         V pondělí už máme výtvarku - nezapomenout věci na ni!

 

7. 9.  M - uč. str. 6 / 10 - první 4 sloupečky - s rozkladem - do MD

         Děti dostaly přihlášku do nepovinného předmětu - v případě zájmu vyplňte

 

6. 9.  Dnes není psací úkol.      

         M - procvičovat pamětné počítání ( do 10, do 20 s přechodem desítky, do 100, násobilku do 5)

         Čj - procvičovat opis textu                                                                                          

        Obaly na malé sešity (6 ks)

          

 

5. 9.   Podepsat ŽK (žákovskou knížku) na str. 10 - v pátek jedeme na golfové hřiště do Beřovic během vyučování, dorazíme včas na oběd, vhodné oblečení (ne sukýnky a střevíčky).

          Vybíráme 50,- Kč na utěrky.

         Obalit učebnice a pracovní sešity.

 

4. 9.   Dnes děti dostaly na vyplnění a podepsání rodiči tyto dokumenty:

              Osobní dotazník - prosím vyplňte jen políčka se změnami, pokud nějaké jsou (ostatní nemusíte vyplňovat) - musím opravit v matrice

              Polední přestávka - zaškrtněte jednu z možností

              Žákovská knížka - projděte celou, vyplňte a podepište, kde je třeba (asi 3 podpisy rodičů a 1 podpis žáka), obalte

           

          Zítra rozdáme a nadepíšeme si učebnice a sešity a už zlehka najedeme na opakování učiva, konec dle rozvrhu - v 11.40 hodin.

          Vybíráme kapesníčky

 

1. 9.  2017  Zdravím všechny po prázdninách...  k tomu jen dodat:"S chutí do toho a půl je hotovo!"

                  Seznam věcí na Vv a Pv (nemusí vše být hned první týden): vodovky, temperovky, kelímek, štětce (velký plochý č. 12, kulatý č. 10 nebo 8 a č. 4), černá tuš, černý slabounký fix (centropen), nůžky, lepidlo (nejlépe tyčinka nebo herkules), barevné papíry, modelína, malá podložka na modelínu stačí, velké noviny nebo nějaký ubrus igelitový na lavici

                 Seznam na Tv: tričko bavlněné, kraťasy, tepláky, mikina (nemusí být),sportovní obuv se světlou podrážkou, míč a švihadlo                 

                  Sešity pro děti mám, ať si pořídí jen nějaký notýsek na úkoly (loni někteří chtěli mít svůj).

                  V pondělí s sebou jen pero, do třídy budou moci jít v botách. Výuka bude trvat jen 1 vyučovací hodinu, konec v 8.45 hodin. Učebnice dostanou až v úterý.